ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/06/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 08/01/51
 
 
 
จัดงานวันแม่แห่งชาติ
กำหนดการจัดงานจัดงาน "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552"
กิจกรรมการเดินเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (ภาคเช้า)
(การแต่งกาย ภาคเช้า - ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา / เสื้อตราสัญลักษณ์ สก. หรือเสื้อสีฟ้า)
เวลา 05.30 น.     -พร้อมกัน ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง (สี่แยกใน) นายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรีกุล นายอำเภอพยุหะคีรี มาถึงบริเวณพิธี และวงดุริยางค์โรงเรียนพยุหะวิทยา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรีกุล นายอำเภอพยุหะคีรี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และวงดุริยางค์โรงเรียนพยุหะวิทยา บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 06.00 น.     -ทุกคนร่วมออกเดินตามเส้นทางที่กำหนด พร้อมวงดุริยางค์โรงเรียนพยุหะวิทยาบรรเลงเพลงกราวกีฬา
เวลา 08.00 น.     -สิ้นสุดการเดิน้พื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
เวลา 08.15 น.     -นายชำนาญ ศรีเพ็ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะ กล่าวรายงาน และนายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรีกุล นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานเปิดสะพานชิดวารี
                      - เสร็จพิธี
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ (ภาคค่ำ)
(การแต่งกาย ภาคเย็น - แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีฟ้า หรือเสื้อตราสัญลักษณ์ สก.)
เวลา 18.00 น.     -ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และสถานศึกษา พร้อมกับบริเวณพิธี และลงทะเบียนพานพุ่ม และรับชมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน  4  โรงเรียน
เวลา 18.45 น.     -หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) ตามลำดับ แล้วเข้าประจำที่
เวลา 19.30 น.     -นายอำเภอพยุหะคีรี ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี และบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานเข้าประจำแท่นพิธี และประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เครื่องสักการะ ถวายคำนับ และประธานในพิธีจุดเทียนชัย แล้วกลับสู่แท่นพิธี ประธานในพิธีต่อเทียนให้กับข้าราชการ แล้วทุกคนจุดเทียนชัยพร้อมกัน และประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ และเพลงสดุดีมหาราชา 2 จบ (ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงฯพร้อมกัน)
                -เสร็จพิธี
โดย: ทต.พยุหะ
วันที่ 07/08/2552

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพยุหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:37)(18/06/2561)
เผยแพร่ราคากลางของโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ (ดู:36)(18/06/2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดู:47)(13/06/2561)
รายชื่อผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502) (ดู:89)(31/05/2561)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู:90)(31/05/2561)
 
 
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ต. พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร.056-341133 แฟกซ์ 056-341133 E-mail: info@phayuha.go.th
©Copyright 2008.phayuha.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation